Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Cag University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Dili Eğitimi, Turkey

 • 2018 - 2019 Postgraduate

  De Montfort University, Faculty of Arts, Design and Humanities, English Language Teaching, United Kingdom

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Proğramları ve Öğretim, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  High-school English teachers’ attitudes towards using authentic and non-authentic materials in English Lessons in Turkey

  De Montfort University, Faculty of Arts,Design and Humanities, English Language Teaching

 • 2011 Postgraduate

  İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi

  Bursa Uludağ University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim