Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of construction and demolition waste on the long-term geo-environmental behaviour of cemented paste backfill

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Predicting the uniaxial compressive strength of cemented paste backfill from ultrasonic pulse velocity test

NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION, vol.31, no.3, pp.247-266, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Strength and ultrasonic properties of cemented paste backfill

ULTRASONICS, vol.54, no.1, pp.195-204, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İnşaat Atıklarının Yeraltı Madeni Üretim Boşluklarında Dolgu Malzemesi Olarak Kullanımı

Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online), vol.7, no.4, pp.784-796, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çimentolu Macun Dolgunun Dayanım ve Mikroyapı Özellikleri C-Sınıfı Uçucu Külün Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.61, pp.15-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.239-252, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparative Analysis of the Fundamental Rock Mechanics Parameters by Mohr Circle and p-q Graph

ROCKMEC’2018, XII. Regional Rock Mechanics Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.290-296

Investigation of the Effect of Tailings Characteristics on Paste Backfill Properties

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2018, Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, vol.18, pp.97-104

Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, pp.855-868

Specimen Size Effect on Ultrasonic Properties of Cemented Paste Backfill

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016, pp.176-184

Effect of Marble Wastes on Paste Backfill Strength

International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016

Alkali Aktive Yüksek Fırın Cüruflu Betonların Mkanik Özelliklerinin Araştırılması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.236-242

Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface PenstockPipe

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), Prag, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44, pp.1-8

Ultrasonik P Dalga Hızı Yöntemi ile Macun Dolgu DayanımınınTahmini

PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.333-341

Trabzon Akyazı Tünelindeki Kazı ve Tahkimat Uygulamaları

PROCEEDINGS OF THE 24TH INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.529-540

Gümüşhane Mastra Altın Madenindeki Püskürtme Beton Tahkimatının İncelenmesi

7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 March 2015, pp.221-229