Au ve Ag Nanopartiküller Modifiye Edilmiş CdS, ZnS ve PbS Temelli Çok Fonksiyonlu Nano Yapıların İlaç Etkin Maddelerinin SERS Analizinde ve Atık Sulardaki İlaç Etkin Maddelerinin Giderilmesinde Kullanılması


Yılmaz E.(Executive), Bayram Ü.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2023