Osmanlı Şehir Tipolojileri ve Atlası (1450-1700)


Uğur Y.(Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: November 2016

Project Abstract

1450-1700 arası Osmanlı Devletine bağlı olan 51 şehrin Tahrir ve Avarız kayıtları üzerinden demografik ve sosyo-ekonomik haritalarının hazırlanması.