Midostaurin Dirençli FLT3- ITD Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Sfingozin Kinaz ve Glukozil Seramid Sentazın Direnç Gelişimindeki Rolünün Moleküler Düzeyde Araştırılması


Adan A. (Executive)

Association (NGO), 2020 - 2021

  • Project Type: Association (NGO)
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: December 2021