Polimer Elektrolit Yakıt Hücreleri için Metal-Organik Kafes Yapılar İçeren Proton İletken Nano-kompozit Membranların Üretilmesi


ŞEN Ü.(Executive), ÇELİK M. , ERKARTAL M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2015
  • End Date: February 2017