Karabuğday Nişastasından Yenilebilir Film Üretimi ve Nişastanın Yağ Asitleri ile Modifikasyonunun Film Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi


Kahraman K. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: June 2022