İleri Malzeme Yüksek Teknoloji Platformları ile Elektronik ve Optik Bileşen Üretimi için Stratejik Ar-Ge Birliği


Mutlugün E. (Executive), ERDEM T.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2024