Hatay Transportation Master Plan


Baş A., Yüzer M. A.

Municipality, 2015 - 2017

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: December 2017

Project Abstract

Hatay Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ulaşım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik master plan çalışmalarının yapılması.