Nişasta Bazlı Yağ İkame Edici Maddelerin Üretimi ve Karakterizasyonu


Kahraman K., Köksel H.(Executive)

TUBITAK Project, 2003 - 2005

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: July 2005