1/100000 Ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmalarına Altlık Oluşturacak Veri Toplama, Analiz, Sentez ve Mekansal Projeksiyonlarla Senaryoların Oluşturulması


Baş A., Türkoğlu H.

Municipality, 2016 - 2018

  • Project Type: Municipality
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: January 2018

Project Abstract

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yaklaşık 534 bin hektarlık bölgede 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı için toplanan ulaşım verilerinin analiz edilmesi, sentezlerinin yapılmasıyla birlikte stratejilerin oluşturulması.