FOSFORİK ASİT - POLYBENZİMİDAZOL ESASLI POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT PİLİNDEKİ SUYUN TRANSFERİNİN ARAŞTIRILMASI


TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: June 2014