Doğal Zeolitlerin İnşaat Endüstrisinde Kullanımı


Uzal B. , Turanlı L.(Executive), Yücel H., Göncüoğlu M. C.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2005
  • End Date: July 2007