Yüksek manganlı östenitik çeliklerin mekanik davranışlarının deneysel yöntemler ile belirlenmesi ve çok ölçekli modelleme yöntemi ile araştırılması


BAL B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: October 2019