1/100000 Ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmalarına Altlık Oluşturacak Veri Toplama, Analiz, Sentez ve Mekansal Projeksiyonlarla Senaryoların Oluşturulması


Baş A. , Türkoğlu H.

Belediye, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Belediye
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2018

Proje Özeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yaklaşık 534 bin hektarlık bölgede 1/100000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı için toplanan ulaşım verilerinin analiz edilmesi, sentezlerinin yapılmasıyla birlikte stratejilerin oluşturulması.