Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  University of Sheffield, Department of Politics and International Relations, United Kingdom

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Türkiyede Demokratik Kültürün Jenerasyon ve Sosyal Sınıfa Ait Temelleri: Dünya Değerler Araştırması Verileri İle Niceliksel Bir Analiz [The Generational and Social Class Bases of Pro-democratic Culture in Turkey: A Quantitative Analysis with WVS Data]

  University of Sheffield, Department of Politics

 • 2012 Postgraduate

  İnsani yardım ve Avrupa Birliği boyutu

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • C2 Mastery English