Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri
Almanca, A2 Temel

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Development of Novel Nanomaterials for Display and Catalysis Applications, Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2016

Araştırma Alanları

Kimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği, 2013 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

DURANDURDU M., TAHAOĞLU D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, B16X16 B14X14 Kafes Yapılarının Modellenmesi ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - 2021
ÇITIR M., TAHAOĞLU D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ekran Uygulamaları İçin Bulanıklık Azaltıcı Metal Nanotel Saydam Elektrotların Geliştirilmesi, 2014 - 2016
ŞEN Ü., CANLIER A., ÇITIR M., TÜBİTAK Projesi, Ekran uygulamaları için bulanıklık azaltıcı metal nanotel saydam elektrotlar, 2013 - 2015

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

The Internatınonal Conference On Materials Science Mechanical And Automation Engineerings And Technology (IMSMATEC’18), Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2018
International Congress on Chemistry and Material Science (ANCON-2017), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress (TFD-33), Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2017
International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016), Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2016
Nanoscience and Nanotechnology For Next Generation (NanoNG), Katılımcı, Kemer/ANTALYA, Türkiye, 2015
The 14th International Meeting on Information Display (IMID), Katılımcı, Daegu, Güney Kore, 2014

Burslar

Araştırma Görevlileri İçin Yurtdışı Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB), YÖK, 2019 - 2020