Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kayseri Arkeoloji Müzesi

Betonart, no.70, pp.44-49, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Heritage Resilience as a New Perspective of Sustainable Conservation

WORLD HERITAGE and DESIGN FOR HEALTH, Naples, Italy, 15 - 17 July 2021, vol.1, pp.687-686 Sustainable Development

Kaya Oyma Geleneğinin İzinden Kırsal Morfolojiyi Anlamak, Kayseri Koramaz Vadisi Örneği

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu “KENT MORFOLOJİLERİ”: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.123-124

Conservation Planning of Rural Heritage Landscapes on Urban Periphery: Valley Settlements Around Kayseri

ICONARCH IV International Congress of Architecture and Planning: Space and Process in Architecture and Planning, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.433-452 Sustainable Development

Old Amerıcan Board Health Servıces As A Part Of Sustaınable Collectıve Memory Of Talas

ICEARCH 19 International Civil Engineering and Architectural Conference: Advancement in Civil Engineering and Architecture, Trabzon, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.887-899

Gesi Vadisi üzerinden Kültürel Sürekliliğinin Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi Kayseri, Yeşilyurt (Mancusun) Mahallesi”

ürkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, değişen kent, mekan ve biçim, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.651-662

Kayseri Sümerbank Bakım Onarım Atölyesi

Türkiye’ de Modernizmin Yerel Açılımları XIV Docomomo Türkiye Poster Sunuşları, Zonguldak, Turkey, 27 - 29 April 2018