Havan Atışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kara Harp Okulu Komutanlığı, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Hakan Yurtdaş

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İBRAHİM AKGÜN