Karabuğday Nişastasının Farklı Yağ Asitleri ile Nişasta-Lipid Kompleksi Oluşturma Özelliklerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Nigde Omer Halisdemir University, Instıtute Of Scıence, Gıda Mühendsiliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Betül Oskaybaş Emlek

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ayşe Özbey

Co-Supervisor: Kevser Kahraman