ARGE Projelerinin Yönetimi İçin Bir Performans Ölçüm Modeli


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kara Harp Okulu Komutanlığı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Nedim Altan Yılmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): İBRAHİM AKGÜN